نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : رئیس شبکه جهانی ولایت بر لزوم عدم سکوت نسبت به فاجعه منا تاکید کرد و افزود: مسئولان اگر مسئله فاجعه منا را با موقعیتی که ایران در منطقه ایجاد کرده پیگیری نکنند دچار خسارت بزرگی شده ایم.

صفحه 1 از 1