نتایج کلمه کلیدی

جواد محقق: استاد خسروشاهی، مردی که شیفته‌اش بودم

عصر شیعه : حزب خلق مسلمان از جمله احزاب و سازمان‌هاي سياسي ـ اسلامي بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي با هدف تحكيم پايه‌هاي نظام اسلامي و جلب و جذب جوانان و افرادي كه مي‌خواستند در اين راستا گام بردارند، تأسيس شد.

صفحه 1 از 1