نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : وقتی چشم شاه به جمال بی‌مثال ساره افتاد عنان اختیار از کف داده بی‌محابا دست به طرفش دراز کرد. ابراهیم (ع) که یارای دیدن این صحنه را نداشت عرض کرد: "پروردگارا! دست این نامحرم را از ناموس من کوتاه کن."

صفحه 1 از 1