نتایج کلمه کلیدی

یکی از آیاتی که برنامه و دستورالعملی برای خانواده‌هاست و متاسفانه کمتر هم به آن یادآوری می‌شود، آیه ۱۳۲ سوره مبارکه طه است، این دستور الهی به رسول اکرم(ص) نکات متعدد قابل توجهی دارد که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

اگر حضرت رسول (ص) می‌فرماید: من فصیح‌ترین کسی هستم که به زبان عربی سخن می‌گویم، علی‌بن‌الحسین (ع) نیز اشبه‌الناس منطقاً است یعنی فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین و استوارگوترین افراد جهان است.

صفحه 1 از 1