نتایج کلمه کلیدی

روزی مشغول بخیه صورت دختر ۱۷ ساله تصادفی بودم که خیلی می‌ترسید و نگرانی داشت، صورتش پوشیده بود و مرا نمی‌دید، دستش را گرفتم و برای آرامش او دعای آیت‌ الکرسی را خواندم.

دکتر مسعود شجره مدیر و موسس یک سازمان حقوق بشر اسلامی و مردمی در انگلیس است.

صفحه 1 از 1