نتایج کلمه کلیدی

محسن کمالیان، پژوهشگر در موضوع تاریخ و سیره خاندان صدر در تازه‌ترین یادداشت خود به انتقاد از وضعیت فعلی چاپ و نشر کتاب پرداخته است.

عصر شیعه : موسسه امام موسی صدر پنج اثر از اندیشمندان خاندان صدر را درباره قیام عاشورا معرفی کرد.

صفحه 1 از 1