نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با بیان اینکه نوجوانان زیادی شیفته بازی‌های آنلاین شده‌اند، گفت این امرعلاوه بر آسیب‌های جسمی تهدیدات زیادی در پی دارد که خانواده ها باید مراقب باشند.

عصر شیعه : در شرایطی که آمار طلاق در کشور ما وضعیت نگران کننده‌ای دارد عده‌ای از کارشناسان حقوقی از شرایط موجود سوء استفاده کرده و با استفاده از دانش خود برای کسب منافع مالی به طلاق‌های توافقی در جامعه دامن می‌زنند.

عصر شیعه : فمنیستهای لیبرال، ریشه فرودستی زنان را در وضع قوانین دانسته، با تأکید بر آزادی عملکردها، لذت جویی و رضایت خودمحورانه، خواستار اصلاح قوانین و ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه برای نیل به اهداف برابری طلبانه بودند.

عصر شیعه : مینو اصلانی، رئیس بسیج بانوان کشور در برنامه "گفت و گوی اجتماعی " رادیو گفت وگو مطرح کرد: «فرض کنید این فرهنگ فمینیسم، دختر جوان ما تحت تعلیم و آموزش هایی قرار می گیرد که می خواهد اساساً از زیربار مسئولیت خانواده دورشود، خب این یک بحث نظری و تئوری است

عصر شیعه : پژوهشگر دینی با بیان اینکه بیش از نیمی از ازدواج های اینترنتی منجر به طلاق شدندگفت:ازدواج های اینترنتی فارغ از شناخت خانواده ها ازیکدیگر است،ارتباطی هم که در فضای مجازی بین دختران و پسران به وجود می آید فقط شناخت طرفین از یکدیگر است.

دارستانی پژوهشگر حوزه ادیان به مقایسه رویکرد اسلام و غرب به خانواده پرداخت و عنوان کرد: رویکرد اسلام نسبت به خانواده عاطفی است. در پرتو این عواطف جامعه بار عاطفی پیدا می کند و رشد می کند و جامعه را مسخر خودش می کند. ولی در غرب عاطفه را محور قرار می دهد و یک نگاه غریزی جنسی دارد که نتیجه آن جلوه گری در زنان، زیر سوال بردن شخصیت زن است.

صفحه 1 از 1