نتایج کلمه کلیدی

رئیس مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه، گفت: مرحوم آیت الله سیدهادی خسروشاهی، دارای شخصیتی بین الادیانی و بین المذاهبی بود که در نقش نماینده جمهوری اسلامی ایران و حوزه علمیه بسیار اثرگذار واقع شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری، گفت: امروز نظام اسلامی در تمام عرصه های تمدنی حرف برای گفتن و نظریه و نظام جایگزین داریم.

مدیر مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه اذعان کرد: درباره شخصیت هایی که متصّل و برآمده از حوزه های علمیه هستند، حقّ مطلب را ادا نکردیم و در این زمینه کوتاهی های زیادی داریم.

ویژه نامه بزرگداشت مقام استاد سیدهادی خسروشاهی از یاران دیرین حضرت امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی با عنوان «رفیق دیرین» منتشر شد

ویژه نامه بزرگداشت مقام استاد سیدهادی خسروشاهی از یاران دیرین حضرت امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی با عنوان «رفیق دیرین» منتشر شد.

صفحه 1 از 1