نتایج کلمه کلیدی

عصرشیعه : خداوند متعال از ما می‌خواهد دینش را یاری دهیم و در مقابل به ما وعده داده است اگر در برابر دشمنان دینش ایستادگی کردیم و به فرامین او عمل کردیم، از راه‌های پنهانی ما را در این مسیر یاری خواهد کرد.

عصر شیعه : بدعت چيست، آيا عَلَم هايي كه بنام حضرت عباس در ايام عزا مردم حمل مي كنند، نوعي بدعت نيست؟ يا مردم پول ها را به علم ها مي چسبانند در حالي كه مي توانندآن ها را مستقيماً به مسجد يا هيئت بدهند؟

عصر شیعه : ابى‏برزه اسلمى مى‏گويد: براى امام حسن‏عليه السلام فرزندى به دنيا آمد. مردان قريش به ديدن آن حضرت رفته و گفتند: تولد فرزندت را تبريك مى‏گوئيم.

عصر شیعه : يا مَنْ اِلَيْهِ يَفِرُّ الْهارِبُونَ، وَ بِه‏ يَسْتَأْنِسُ الْمُسْتَوْحِشُونَ، صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِه‏، وَ اجْعَلْ اُنْسى‏ بِكَ، فَقَدْ ضاقَتْ عَنّى‏ بِلادُكَ، وَ اجْعَلْ تَوَكُّلى‏ عَلَيْكَ، فَقَدْ مالَ عَلَيَّ اَعْداؤُكَ.

ادامه حدیث ریّان بن صلت؛علماء گفتند: بفرمایید آیا خداوند برگزیدن را در کتاب خویش تفسیر نموده است؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودند: برگزیدن را در ظاهر قرآن در دوازده موضع تفسیر فرموده است و این غیر از مواردى است که در باطن و تأویل قرآن آمده است. آیه اول: «وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ‏ [و رهطک المخلصین‏]» (فامیل نزدیک خود [و خویشان مخلص خود] را انذار کن- شعراء:

صفحه 1 از 1