نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : درشرایطی که رژیم حاکم بر بحرین درسالهای گذشته به تلاش برای دامن زدن به طائفه گرایی و فشار به شیعیان پرداخته است، گروه تروريستي داعش هم با انتشار يك فايل ويدئويي كوتاه درصدد فتنه انگيزي طائفه اي بیشتر در این کشور برآمد و شيعيان بحرین را تهديد كرد.

صفحه 1 از 1