نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : دیروز سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میزبان نشستی بود با عنوان «زیستار جنسی ایرانیان». جلسه‌ای که به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و با سخنرانی آقای ابراهیم فیاض، دانشیار مردم‌شناسی این دانشکده برگزار شد.

عصر شیعه : مطابق با آماری که مرکز پزشکی لقمان در خصوص یکصد فرد بین ۱۶ تا ۳۰ سال که خودکشی کرده بودند، ارائه داد، ۹۳ درصد آنها به نماز پایبند نبودند.

صفحه 1 از 1