نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : برخی شبهه می‌کنند که چرا اینقدر روی غدیر تاکید می‌کنید. باید گفت اگر غدیر را مانند عاشورا گرامی می‌داشتیم امروز نیاز نبود بر سر آن تا این حد بحث کنیم و مخالفان هر روز شبهه‌ای در خصوص آن منتشر کنند.

صفحه 1 از 1