نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : هرچه فریاد زدیم نه دولت شنید و نه مجلس! نیمی از موقوفات کشور در دست تصرف است، ما از حاکمیت انتظار داریم که ما را در بحث موقوفات به طور جدی یاری کنند.

عصر شیعه : آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت: قوه قضائیه و دولت باید نسبت به اصلاح فضای مجازی اقدام کنند و مطمئن باشید همانقدر که فضای مجازی اصلاح شود به همان نسبت نیز جرائم نیز کم می شود.

عصر شیعه : در اسلام تعریف دولت و ملت با تلقی کنونی از دولت و ملت متفاوت است زیرا در این تعریف اصل عناصر فیزیکی و سرزمینی است ولی در اسلام سرزمین به مفهوم امروزی مطرح نیست بلکه حیثیت ایدئولوژیک آن است.

عصر شیعه : امروز کسی در جامعه جرأت ندارد درباره مسأله «حجاب» به عنوان یکی از قوانین اسلامی در یک کشور اسلامی، سخنی بگوید، تذکری بدهد و یا به عبارتی «امر به معروف و نهی از منکر» کند، زیرا بسرعت انگ می‌خورد که «به تو چه ربطی دارد و چرا پا روی آزادی دیگران می‌گذاری؟»

ستاره مهدی زاده- انسان به عنوان یک موجود اجتماعی که همواره خواستار رفاه و زندگی سعادتمندانه ای است، می بایست بخشی از کارهای اجتماع را به عهده بگیرد، و با همنوعان خود همکاری کند.

صفحه 1 از 1