نتایج کلمه کلیدی

دکتر مهدیه الهی قمشه ای گفت: اگر می خواهیم بر سیره و رقتار ائمه معصومین(ع) حرکت کنیم باید اخلاق را سرچشمه کنیم. تا زمانی که اخلاق رضوی در زندگی ما جاری نباشد سخن گفتن از جشن برای میلاد حضرت بیهوده است.

صفحه 1 از 1