نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : شهید مدرس از جمله سیاست‌مداران نستوهی است که حدود هفده سال، یعنی از سال 1289 تا 1307 با تشخیص مردم، نماینده مجلس بود. او در طول این مدت، با شهامت و شجاعت بسیار، به مبارزه با استبداد رضاخانی و استعمار پرداخت و سرانجام جان خود را نیز در این راه فدا کرد.

عصر شیعه : کارشناس مسایل بحرین با بیان اینکه دخالت‎های غربی در بحرین در راستای حمایت از نظام دیکتاتوری آل خلیفه است، گفت: مشکل بحرین همین غرب و سیاست دوگانه آن در قبال حقوق بشر و دموکراسی است که با اتخاذ این سیاست‎ها تلاش می‎کند بر دیکتاتوری‎های آل‎خلیفه سرپوش بگذارد.

صفحه 1 از 1