نتایج کلمه کلیدی

نیمه شب در فضای مجازی دور دور می‌کنی، عکس می‌بینی، فیلم دانلود می‌کنی و متن می‌خوانی که ناگهان، پیامی برق از سرت می‌پراند. دعوت شده‌ای به صفحه‌ای که صاحبش مدعی است زیرنظر مستقیم امام دوازدهم (عج) اداره می‌شود.

صفحه 1 از 1