نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : جوانی از جوانان تازه مسلمان، عادت زشت زمان جاهلیت را ترک نکرده بود و همچنان با زنهای ناپاک در خارج از شهر مکه ارتباط داشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله از قضیه باخبر شد...

عصر شیعه : رسول خدا (ص) هنگامي كه به نماز مي ايستاد چنان بي حركت مي شد كه گويا جامه اي پهن شده بر روي زمين بود و با اين كه بي گناه بود اما از خوف خداوند چنان در نماز مي گريست كه جانمازش خيس مي شد.

عصر شیعه : متهم کردن شیعیان علی(ع) را به این که ـ العیاذ بالله من همزات الشیطان ـ اینان به زوجات محترمۀ پیامبر(ص) توهین می-کنند، مطلبی است بی¬پایه که آن را چنان بزرگ کرده¬اند

اگر در منبر رفتیم و مردم را متحول کردیم می‎توانیم بگوییم حق منبر را ادا کردیم، ولی اگر نتوانستیم، نمی‎توانیم بگوییم در این عرصه موفق شده‎ایم.

صفحه 1 از 1