نتایج کلمه کلیدی

با این حرف که "مشروطه از سفارت انگلیس درآمد" موافق نیستم. انگلیسی‌ها شاید تظاهر و حمایت می‌کردند، ولی فقط برای این بود که بعد بتوانند ایران را تقسیم کنند.

با توجه به آشفتگی و هرج و مرجی که بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در دوره قاجار وجود داشت، همگان آماده پذیرش یک حاکمیت مقتدر بودند. به همین دلیل بخش‌هایی از جامعه از به قدرت رسیدن رضاخان احساسی مثبت داشتند ...

عصر شیعه : آیت‌الله مروی با بیان این‌که مسئولیت بزرگ و سنگین تربیت نسل امروز بر عهده ائمه جماعت است، اظهار داشت: امام جماعت به دلیل ارتباط مستمر با نمازگزاران، بهترین فرد برای بیان آموزش‌های تربیتی محسوب می‌شود.

عصر شیعه : رژیم منامه در روزهای اخیر اقدامات خود را علیه نهادهای دینی ـ سیاسی و علمای دین به شدت افزایش داده و موج تازه ای از بازداشت‌‌ها و سلب تابعیت ها را به راه انداخته که بیش از همه چیز نشانگر استیصال آنها از مقابله با انقلاب مردمی در بحرین است

عصر شیعه : محمدتقی فهیم گفت: عموماً فیلمسازان به سمتی حرکت می‌کنند که روحانیت را از بدنه سیاست جدا کنند و فکر می‌کنند برای اینکه روحانیتی سالم داشته باشیم باید بین روحانیت و سیاست فاصله بیندازیم که این خطر بزرگی از جانب فیلمسازان است.

عصر شیعه : حضرت آیت الله سبحانی با تأکید بر خضوع طلاب و فضلا، ابراز داشتند: اگر پست و منصب به سراغ ما آمد، آن را قبول می کنیم؛ اما نباید خادم ریاست بوده و او بر ما حکومت کند.

عصر شیعه : آیت الله سیدرضا حسینی مازندرانی، تولیت مدرسه علمیه امام حسین(ع) گفت: تقلیل نقش روحانیت در مقام یک معلم اخلاق یا واعظ گوشه نشین، تبعات اجتماعی به همراه دارد

اما مبارزۀ اصلی آیت الله محمد تقی بافقی با حکومت رضاشاهی هنگامۀ نوروز و لحظۀ تحویل سال 1307 ش در حرم حضرت معصومه(س) رخ می‌دهد.

صفحه 1 از 1