نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : مدیر گروه روزه‌داری اسلامی پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: متأسفانه آموزش پزشکان ما در مورد روزه‌داری و بیماری‌ها بسیار کم است و عملاً هیچ آموزشی در دوره پزشکی عمومی و تخصصی در مورد روزه‌داری به صورت یک واحد مصوب دانشگاهی تا به امروز نداشته‌ایم.

رئیس انستیتو روانپزشکی ایران تأکید کرد: اگر فردی با نرسیدن غذا طی چند ساعت دچار عصبانیت شود این فرد احتمالا بیمار است، این افراد پیش از گرفتن روزه باید به دنبال درمان خود باشند تا لااقل چهره فرد مؤمن و روزه دار را با این عصبانیت خدشه دار نکنند.

صفحه 1 از 1