نتایج کلمه کلیدی

حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی در درس تفسیرشان به پیشآمد روز غدیر اشاره نموده، فرمودند: کسی نه علی علیه السلام را شناخت و نه این روز را. روز روزی است که خدا دینش را به ولایت علی علیه السلام تکمیل، و نعمتهایش را به این ولایت اتمام نمود و اسلام را با همان ولایت مرضی خود دانست.

صفحه 1 از 1