نتایج کلمه کلیدی

مدیرمسئول مؤسسه موعود عصر(عج) گفت: وقتی ارتباط انسان با مسجد قطع شود هرچه چیزی جای آن گذاشته شود زاویه انحرافی‌ است و انسان را از آنچه مورد رضای خداوند متعال است، دور می‌کند.

صفحه 1 از 1