نتایج کلمه کلیدی

صدیقه فرجی دیزجی گفت: پس از نگارش کتاب راهنمای لغات فارسی قرآن، به این نکته پی بردم که یادگیری لغات و مفاهیم قرآنی از زبان فارسی به عنوان زبان مادری تاثیر بسیاری در ذهن دارد.

پاره‌ای از کلمات قرآن بر خلاف دستور نگارش زبان عربی کتابت شده‌اند. علت تاریخی این مساله چیست؟ آیا این نادرست‌نویسی، دلیل بر تحریف قرآن است؟

عصر شیعه - سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتمین مجمع بین المللی استادان بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی با اشاره به اینکه زبان فارسی امروز ما آمیزه ای از فارسی میانه یا پهلوی ساسانی با ترکیب بیش از 50 درصد از لغات عربی است، گفت: بنابراین این زبان را با انتساب با دربار پادشاهان ساسانی که تیسفون بود، "دری" نامیدند.وی در ادامه با بیان اینکه زبان دری پس از سقوط سلسله ساسانی به دس

صفحه 1 از 1