نتایج کلمه کلیدی

نیروهای امنیتی اجازه پخش اذان شیعی در زندان را نمی‌دادند و تلاش داشتند من را مجبور کنند که مذهبم را کنار بگذارم.

افشاگری‌های مطبوعاتی زندانیان آزاد شده از وقایع ساختمان شماره ۱۰ نشان می‌دهد همواره شکنجه‌های انتقام جویانه شدیدی در انتظار انقلابیون بحرین بوده است.

صفحه 1 از 1