نتایج کلمه کلیدی

حزب‌الله لبنان حکم ظالمانه دادگاه بحرین علیه شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق را محکوم کرد.

یک فعال سیاسی بحرینی هشدار داد که بیش از ۵ هزار زندان سیاسی در زندان‌های رژیم آل خلیفه به سر می‌برند و آل خلیفه به دنبال سر به نیست کردن زندانیان سیاسی است.

عصر شیعه : زندان‌های بحرین در قرن بیست‌ویکم مملو از زندانیان سیاسی شده است، با وجود این و به‌خلاف اعتراض سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر روابط بحرین با غرب و آمریکا در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

صفحه 1 از 1