نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : جالب است بدانيم در زمان پيامبر اكرم(ص) هر كس مي‌خواست مسلمان شود اول سراغ دانشمندان و بزرگان يهودي و مسيحي مي‌رفت و با آن‌ها مشورت مي‌كرد و اگر آن ‌ها توصيه نمي‌كردند مسلمان نمي‌شد. بسياري از مردم، آن‌ها را منابع علم و دانش و معرفت مي‌ديدند كه دانش‌هاي بسياري دارند.

صفحه 1 از 1