نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : هنرمندان فعال در عرصه هنر تصویرگری دینی و قرآنی گاه به سبب عرض ارادت به ساحت معصومین(ع) آنچنان در چهره‌نگاری ایشان در روایت‌های دینی و قرآنی اغراق به خرج می‌دهند که ماحصل براساس نگرش مخاطبان غیرواقع و گاه وهن به ساحت آنها تلقی می‌شود.

صفحه 1 از 1