نتایج کلمه کلیدی

اعتقاد به آمرزش گناهان آینده به واسطه زیارت امام حسین(ع) می‌تواند به باور به اسقاط تکالیف شرعی بیانجامد.

امام صادق(ع) در حدیثی به کسانی در رفتن به زیارت امام حسین(ع) کوتاهی می‌کنند، هشدار می‌دهند.

شیعه معتقد است كه ثواب زیارت كربلا (حسین بن علی علیه السلام) از ثواب زیارت بیت الله الحرام بیشتر است، چگونه میتوان این عقیده را پذیرفت؟

صفحه 1 از 1