نتایج کلمه کلیدی

رییس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با بیان این که سخن گفتن بدون یقیت خلاف شرع است، گفت: اگر انسان چیزی را که یقین ندارد بگوید قول به غیر علم محسوب می‌شود و اگر هم انسان از چیزی یقین دارد نمی‌تواند بگوید، بسیاری از این موارد یقینی غیبت به شمار می‌رود.

صفحه 1 از 1