نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : طلبه اهل نیجریه گفت: سعودی ها با اينكه سال هاست در نیجریه پول خرج می کنند تا وهابیت را تبلیغ کنند، عرصه را به شیعیان باخته اند و اين در حالي است كه شیعیان به کسی براي تبليغ مذهب خود پول نمی دهند.

صفحه 1 از 1