نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : رئیس کمیته سلامت معنوی ضمن تشریح مبانی سلامت معنوی و ریشه‌ شناسی آن در جهان بر لزوم همراهی روحانیون و پزشکان در تدوین مبانی و نظریه پردازی در ایران تأکید کرد.

صفحه 1 از 1