نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : پاكستاني‌ها خیلی خونگرم و مهربانند. اين را می‌شود براحتی از طرز رفتارشان فهميد. خيلي زود با آدم انس می‌گیرند و تو را به جمع صمیمی شان راه می‌دهند.

عصر شیعه : سوغاتي دادن، يكي از فرهنگ‌هاي قديمي و ريشه‌دار ايرانيان است كه در سفرهاي دور و نزديك، خود را نشان مي‌دهد و شيريني و ديگر خوراكي‌هاي محلي و صنايع‌دستي زيبا و متنوع كشورمان، به سوغات ارزش ويژه‌اي بخشيده است.

صفحه 1 از 1