نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : از ویژگی‌های مهم مرحوم استاد دکتر شهیدی دید بین‌المللی او نسبت به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی است. توجه بین‌المللی استاد از طرز تفکر فراملیتی و نگاه او به آینده تمدن اسلامی سرچشمه می‌گیرد.

عصر شیعه : بسته فرهنگی، با نام «چهره‌های معصومین علیهم ­السلام»، شامل 5 جلد کتاب، از آثار ماندگار مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی است که پیش‌تر جدا از هم، بارها و بارها به تجدید چاپ رسیده، و اینک در کنار هم، به شکل یک مجموعه، منتشر شد.

صفحه 1 از 1