نتایج کلمه کلیدی

مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالمجتبی(ع)گفت: حرم مطهر ائمه اطهار(ع) بیوت خداوند روی زمین هستند؛ از جمله مشهدالرضا(ع) که هيچ مؤمنى آن را زيارت نكند مگر آن كه خداوند عزّوجلّ بهشت را بر او واجب و بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند.

مدیر مسئول مؤسسه نورالمجتبی (ع) با اشاره به آثار زیارت صلحا و امامزادگان گفت: در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: «هر کس نتواند به دیدار ما آید، دوستان صالح ما را دیدن کند که ثواب زیارت ما برایش نوشته شود».

عصر شیعه : سید محسن میرباقری با اشاره به نحوه تدریس قرآن و فهم قرآن در جامعه گفت: اگر همچنان به عربی زدایی ادامه دهیم بعدها از فهم و تدبر در قرآن و حتی در معارف و شعرهای شاعرانمان فاصله می گیریم.

صفحه 1 از 1