نتایج کلمه کلیدی

محقق داماد، رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم گفت:تلاش فراوان دشمنان علی(ع) اصحاب جمل و خوارج برای سیاه‌نمایی چهره آن حضرت بر روی تاریخ اثری نداشته و قضاوت تاریخ را به بیراهه نکشیده است.

عصر شیعه : یکی از مباحث مهم امروز جهان، حقوق بشر است. هر چند طرح مباحث حقوق بشر به شکل امروزین آن سابقه تاریخی چندانی ندارد، باید اعتراف کرد که طی قرن اخیر مطالب و مباحث آن رشد بسیار فزاینده داشته است. آنچه اکنون پیش روی شما است، نگاهی به اصول و مبانی و اهم مسایل حقوق بشر از دیدگاه علی(علیه السلام) است.

صفحه 1 از 1