نتایج کلمه کلیدی

«سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله لبنان که همواره به صراحت بیان و راستگویی حتی به اعتراف دشمنانش شهره است، در آخرین سخنرانی خود از برخی ابهام آفرینی ها درباره مذاکرات با دشمنانی پرده برداشت که مقاومت به دنبال آتش بس و مذاکره با آن نبود؛ اما وقتی این دشمنان درخواست مذاکره کردند به حکم آموزه های اسلامی، «سید مقاومت» با حکمت و درایت همیشگی مذاکره کر

عصر شیعه : در پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به دبیرکل حزب‌الله لبنان آمده است: ما با شما هستیم و در همه حال از شما حمایت خواهیم کرد، امروز تمام آزادی‌خواهان جهان شما سید مقاومت را یکی از مفاخر امت اسلامی می‌دانند.

صفحه 1 از 1