نتایج کلمه کلیدی

حذف شریعت در ایران هرگز به بهبود اوضاع و به پیشرفت فرهنگی منجر نخواهد شد، بلکه تأثیر معکوس خواهد گذاشت؛ یعنی باعث خواهد شد که واکنش‌های جدی در قبال آن صورت گیرد. همانطور که کشف حجاب به زور سرنیزه واکنش منفی در پی داشت.

این مردم به اسلام و قرآن و نظام اسلامی دلبسته‌اند، اما از مسئولین نظام رنجیده‌اند. مردم دل دردمندی دارند که تندی زبانشان هم از آن سرچشمه گرفته است.

به این نکته توجه نمی‌شود که قرآن با زبان مردم عادی نازل شده است. بنابراین، باید به زبان مردم عادی ترجمه شود. مردم عادی می‌گویند: خداوند از همه چیز آگاه است. هرگز نمی‌گویند: که خداوند آنچه را انجام مى‏‌دهند فراگیر است!

عصر شیعه : تبعیض آموزشی در مرحله کنکور جوانان را به دو طبقه «محروم» و «برخوردار» تقسیم کرده است. با تاسیس مراکز پولی، همانند دانشگاه آزاد درها به روی فرزندان طبقات مرفه باز شده است.

عصر شیعه : یثربی معتقد است عرفان بنا به طبیعت و سرشتش منجر به توهم و یا دروغ می‌شود و کسی نمی‌تواند از صدق این راه خبر داده و تنها اثر فردی ممکن است داشته باشد. وی معتقد است بنابراین تفاسیر عرفانی از قرآن معرفت‌بخش نیستند.

عصر شیعه ـ دکتر "سید یحیی یثربی" درمورد فرهنگ عذرخواهی در جامعه به خبرنگارمهر گفت: عذر از نظر اخلاقی و در فرهنگ مردم عملی شناخته شده است و نیازی به توضیح ندارد، اما از قدیم عذر را به موجه و غیر موجه تقسیم کرده‏اند. عذر موجه عذری است که کسی کاری می‎خواسته انجام بدهد، ولی به دلیل مشکلاتی نتوانسته آن کار را انجام دهد .ازغیبت یک دانش آموز تا انجام ندادن کاری از سوی دولتمردی می‎تواند عذرشان موجه باشد

صفحه 1 از 1