نتایج کلمه کلیدی

عصرشیعه : بقیع، یادواره فضیلت ها، ایثارها، بزرگی ها و کرامت ها است. در نوشتار پیشین اشاره شد که پیامبر خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) به آن مکان تردد و مکث فراوانی داشتند و سنتی گرانمایه و سترگ را در حرمت نهادن به بقیع، از خود بر جای نهادند، همواره به بقیع می رفتند و برای مدفونین در آن، دعا می کردند و از خداوند برای آن ها مغفرت می خواستند.

عصر شیعه : اعلام ولایت امیرمؤمنان(ع) به عنوان جانشین پیامبر اکرم(ص)، خط روشنی است که بشر را برای همیشه تاریخ در برابر عطش سعادت و کمال، سیراب می‌کند.

صفحه 1 از 1