نتایج کلمه کلیدی

وب سایت آمریکایی "بریت بارت" (Breit Bart) با انتشار گزارشی تحت عنوان "شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق می گویند اکنون نیروهای آمریکایی هدف آن ها خواهند بود" به فضا سازی در این رابطه پرداخته است.

صفحه 1 از 1