نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : اینجانب از همه شب‌زنده‌داران در این شب‌های مبارک قدر، خاضعانه استدعا دارم که همه دل‌ها را متوجه آن ذخیره بزرگ پیامبران کنند و شب قدر را با یاد آن حضرت، دعا برای فرج و اجرای عدالت واقعی در سراسر گیتی تمام کنند تا برای همه گشایش حاصل شود.

عصر شیعه : برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها درست در ایام قدر، صدای اعتراض دانشجویان را بلند کرده که نه تنها نمی توانند از فرصت‌های استثنایی این شب بهره بگیرند بلکه تمرکز کافی برای شرکت در امتحان را ندارند.

احیای شب قدر در حرم مطهر سیدالشهداء (علیه السلام)

آیات روحبخش سوره قدر، بر این نکته تاکید دارد که فرشتگان در شب قدر مقدّرات يک سال مردم را نزد «ولي مطلق زمان» مي آورند و بر ایشان عرضه مي کنند. ...

باید در هر زمان، افرادی صادق علی الاطلاق باشند که علی الاطلاق امر به اطاعت آنان شده باشد، تا با اقتدا به دستوراتشان به حق و حقیقت و سعادت نائل آییم.

اين شب قدر وجود مقدس حضرت زهرا(س) است. که همه‌ي مقدرات کائنات در آن تقدير مي‌شود و در آن مقام ايشان فقط انتساب به حضرت حق دارند و به تعبير ديگر فاطمة الله هستند.

صفحه 1 از 1