نتایج کلمه کلیدی

یک مفتی وهابی در پاکستان، ازدواج اهالی یک روستا در پاکستان را به خاطر شرکت در تشییع جنازه یک شیعه، باطل اعلام کرد.

صفحه 1 از 1