نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : امیرالحاج ایران با بیان این که طی ۱۴ سال گذشته ۹۰ هزار حاجی در موسم حج کشته شده اند گفت: با وکالتی که با بیش از ۴۰۰ خانواده شهید منا گرفته ایم به دنبال پیگیری این فاجعه از مجامع حقوقی بین المللی هستیم.

عصر شیعه : نیروهای امنیتی بحرین به دنبال طرح شعار" هیهات من الذله " توسط عزاداران حسینی، به هیات عزاداری عاشورا در منطقه النویدرات در جنوب منامه حمله کردند.

صفحه 1 از 1