نتایج کلمه کلیدی

دکتر محمدحسین فرج نژاد گفت: صهیونیسم مسیحی تحت تاثیر کابالیسم مسیحی است و کابالیسم مسیحی متاثر از کابالیسم یهودی است، صهیونیسم های مسیحی بیشترین تاثیر را از تفکرات یهودی در درون مسیحیت گرفته اند و افکارشان افکار التقاطی تری است.

برنامه «شعبده شوم » با موضوع خانواده از منظر فرقه های انحرافی از جمله عرفان حلقه با حضور علیرضا جماعت لو کارشناس و فعال فرهنگی و همچنین یکی از اعضای جدا شده از عرفان حلقه از آنتن رادیو گفت‌وگو پخش شد.

صفحه 1 از 1