نتایج کلمه کلیدی

مطالعه شخصیت حضرت فاطمه(س) به ما یادآوری می‌کند که اگر قصد ورود به ساحت شعر فاطمی را داریم نباید حضرت(س) را محدود به مظلومیت کرد؛ توجه به خطبه فدکیه روشن‌تر می‌کند که با وجود اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) از سوی حاکمان مورد ستم قرار گرفته‌اند‌ اما در مقاومت و ایستادگی در برابر ستم الگو و اسوه هستند.

صفحه 1 از 1