نتایج کلمه کلیدی

جنایت هولناک علیه بیش از ۶۰۰ نفر از شیعیان «فوعه» و «کفریا» در حالی رخ داد که مدعیان جهانی حقوق بشر در برابر این جنایت سکوت پیشه کرده و لکه ننگ دیگری را در کارنامه سیاه خود به ثبت رساندند.

صفحه 1 از 1