نتایج کلمه کلیدی

من یک دختر مسیحی بودم که به‌طور اتفاقی با یک پسر ایرانی آشنا شدم، البته از نظر من تمام آن اتفاقات خواست خدا بود که در جوانی برای من رخ داد تا تمام مسیر زندگی‌ام عوض شود.

صفحه 1 از 1