نتایج کلمه کلیدی

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حادثه شهادت شهید محسن حججی و جنایت اخیر در افغانستان صحنه مصاف حسینیان و یزیدیان بوده، تاکید کرد: تروریست های تکفیری به آخر خط رسیده اند.

صفحه 1 از 1