نتایج کلمه کلیدی

آیت‌الله سید هادی خسروشاهی در طول حیات علمی و سیاسی‌اش و افراد زیادی در داخل و خارج از کشور به طور گسترده ارتباط داشته است. برخی از این خاطرات در سلسله کتاب‌هایی به چاپ رسیده است که در این گزارش به پنج کتاب پرداخته‌ایم.

مصدق پس از رسیدن به قدرت از جناح مذهبی نهضت ملی روی گردان شد

کتاب خاطرات سید هادی خسروشاهی درباره شهید نواب صفوی به تبیین دیدگاه های شهید نواب صفوی درباره حکومت اسلامی، فعالیت های کسروی و کودتای ۲۸ مرداد می پردازد.

عصر شیعه : کتاب خاطرات مستند درباره شهید نواب صفوی، مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و گفتگوهای روزنامه‌ها و نشریات مختلف با استاد سید هادی خسروشاهی است که موضوع همۀ آنها، فعالیت و نوع مبارزه فدائیان اسلام و نقش شهید نواب صفوی در این حرکت بنیادین تأثیرگذار است.

عصر شیعه : با مرحوم علی حجتی کرمانی یکراست از قم به پامنار و مسجد آیت‌الله کاشانی رفتیم. در طول راه احدی به ایشان سلام نکرد! در مسجد هم کل کسانی که پشت سر ایشان نماز خواندند با ما دو نفر شش نفر می‌شد!

صفحه 1 از 1