نتایج کلمه کلیدی

شورای عالی انقلاب فرهنگی دیر متوجه سند ۲۰۳۰ یونسکو شده و نکته ای که باید به آن توجه کرد، آن است اشخاصی که در پذیرش این سند نقش داشته اند، عضو این شورا بوده و اطلاعات را در درون شورا در وقت لازم منتقل نکرده اند.

عصر شیعه : شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان حساس‌ترین فضا برای تحلیل مسائل فرهنگی کشور، می‌تواند بیشترین نقش را در رفع نگرانی رهبر انقلاب درباره ولنگاری فرهنگی موجود در دستگاه‌های فرهنگی داشته باشد.

صفحه 1 از 1