نتایج کلمه کلیدی

رژیم آل خلیفه مانند رژیم آل سعود عزاداران حسینی را سرکوب شدید کردند و تعدادی از علما، مداحان و مسؤولان هیأت های مذهبی را بازداشت کردند.

صفحه 1 از 1