نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : سؤال این است که چرا توهم ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی به جای واقعیت دیگر یعنی دشمنی رژیم صهیونیستی نشسته است و چرا این توهم در رسانه‌های غربی دنبال می‌شود و برخی از کشورهای اسلامی، آن را باور می‌کنند؟!

عصر شیعه : گروه بین‌الملل: در پی جنجال‌آفرینی رسانه‌های الجزایر مبنی بر گسترش مذهب تشیع در این کشور، وزارت اوقاف الجزایر مقابله با آن‌چه «نفوذ روزافزون شیعیان در جامعه این کشور» خوانده است، خواستار شد.

صفحه 1 از 1